ÇALIŞMA BİLGİLERİM

(2002-2003) Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi,

Fizik Laboratuvarı, Öğrenci Asistan

(2003-2004) Tarsus Gözlükule Çok Programlı Lisesi,

Ücretli Matematik Öğretmeni

(2004-2005) Tarsus Özel Onur Sistem Derhanesi,

Fizik Öğretmeni

(2006-2007) Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Teknik Servis ve Donanım Elemanı

(2009 Bahar YY) Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü,

Sözleşmeli Öğretim Görevlisi

(2008-2010) Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü,

Sözleşmeli Öğretim Görevlisi

(2010 Bahar YY) Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü,

Sözleşmeli Öğretim Görevlisi

(2010-2011) Tarsus Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü,

Usta Öğretici

(2012-2013) Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Termolüminesans Dozimetri ve Medikal Fizik Laboratuvarı

Öğrenci Asistan

(2013-2014) Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doktora Sonrası Araştırmacı (Bursiyer), ÇÜ FEF Fizik Bölümü ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Ortak Projesi

(2014-...) Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Uzman Dr.