SUNUMLAR VE BELGELER

 

Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği (pdf)

Alfa Bozunumu (pdf)

İyonizasyon Dedektörleri (pdf)

Teleterapi İçin AAPM'nin TG-51 Klinik Referans Dozimetri Protokolü ve Hızlandırıcılar (pdf)

Radyasyon ve Radyasyondan Korunma (Halk Eğitim Merkezi Seminerleri) (pdf)