YAYINLAR, SEMİNERLER, HAKEMLİKLER, PROJELER VE ÖDÜLLER

 

A) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

SCI, SCI-Expanded ve Web of Science'ta Taranan Makaleler

A1. M. Yüksel, M. Topaksu, A. N. Yazıcı, Z. Yegingil and T. Doğan, The Effects of Pre-Irradiation Heat Treatment and Heating Rate on the Thermoluminescence Glow Peaks of Natural CaF2, Radiation Effects and Defects in Solids: Incorporating Plasma Science & Plasma Technology, Volume:165, No:5, 396-402, May 2010. Download

A2. M. Topaksu, M. Yüksel, T. Dogan, N. Nur, R. Akkaya, Z. Yegingil, Y. Topak, Investigation of the characteristics of thermoluminescence glow curves of natural hydrothermal quartz from Hakkari area in Turkey, Physica B: Condensed Matter, Volume:424, 27-31, 1 September 2013. Download

A3. M. Topaksu, T. Dogan, M. Yüksel, K. Kurt, Y. Topak, Z. Yegingil,Comparative study of the thermoluminescence properties of natural metamorphic quartz belonging to Turkey and Spain, Radiation Physics and Chemistry,Volume:96, 223-228, March 2014. Download

A4. M. Topaksu, V. Correcher, J. Garcia-Guinea, M. Yüksel, Effect of Heating Rate on the Thermoluminescence and Thermal Properties of Natural Ulexite, Applied Radiation and Isotopes, Volume:95, 222-225, January 2015. Download

A5. T. Dogan, H. Toktamış, M. Yüksel, M. Topaksu, A. N. Yazici, Thermoluminescence glow curve analysis of natural Onyx from Turkey, Applied Radiation and Isotopes, Volume:96, 13-19, February 2015. Download

A6. M. Yüksel, Z.G. Portakal, T. Dogan, M. Topaksu, E. Unsal, Thermoluminescence Glow Curve Properties of TLD-500 Dosimeter, Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research Conference, Proceedings of RAD 2015 Conference, Volume:3, 387-392, June 2015. Download

A7. N. Nur, Z. Yeğingil, M. Topaksu, K. Kurt, T. Doğan, N. Sarıgül, M. Yüksel, V. Altunal, A. Ozdemir, V. Güçkan, I. Günay, Study of Thermoluminescence response of purple to violet amethyst quartz from Balikesir, Turkey, Nuclear Instruments and Methods In Physics Research Section B, Volume:358, 6-15, September 2015. Download

A8. T. Dogan, H. Cetin, Z. Yegingil, M. Topaksu, M. Yüksel, F. Duygun, N. Nur, and I. Yegingil, Optically stimulated luminescence dating of Holocene alluvial fans, East Anatolian Fault System, Turkey, Radiation Effects and Defects in Solids, Volume:170, No:7-8, 630-644, September 2015. Download

A9. N. Kucuk, A.H. Gozel, M. Yüksel, T. Dogan, M. Topaksu, Thermoluminescence kinetic parameters of different amount La-doped ZnB2O4, Applied Radiation and Isotopes, Volume:104, 186-191, October 2015. Download

A10. N. Kucuk, I. Kucuk, M. Yüksel, M. Topaksu, Thermoluminescence characteristics of Zn(BO2)2:Ce3+ under beta irradiation, Radiation Protection Dosimetry, Volume:168, No:4, 450-458, March 2016. Download

A11. M. Yüksel, T. Dogan, E. Unsal, Z.G. Portakal, S. Akca, Z. Yegingil, M. Topaksu, Thermoluminescence properties of annealed natural quartz after beta irradiation, Luminescence, Volume:31, No:8, 1513-1518, December 2016. Download

A12. N. Kucuk, M. Ayvacikli, S. Akca, M. Yüksel, J.G. Guinea, Y. Karabulut, A. Canimoglu, M. Topaksu, N. Can, Luminescence studies of zinc borates activated with different concentrations of Ce and La under x-ray and electron excitation, Applied Radiation and Isotopes, Volume:127, 35-40, September 2017. Download

A13. T. Dogan, M. Yüksel, S. Akca, Z.G. Portakal, S. Balci-Yegen, N. Kucuk, M. Topaksu, Normal and anomalous heating rate effects on thermoluminescence of Ce-doped ZnB2O4, Applied Radiation and Isotopes, Volume:128, 256-262, October 2017. Download

A14. S. Balci-Yegen, M. Yüksel, N. Kucuk, Y. Karabulut, M. Ayvacıklı, N. Can, M. Topaksu, Thermoluminescence dose and heating rate dependence and kinetic analysis of ZnB2O4:0.05Dy3+ phosphor, Nuclear Instruments and Methods In Physics Research Section B, Volume:416, 50-54, 1 February 2018. Download

A15. M. Yüksel, Thermoluminescence and dosimetric characteristics study of quartz samples from Seyhan Dam Lake Terracces, Canadian Journal of Physics, Volume:?, ?-?, Accepted: December 2017, doi:10.1139/cjp-2017-0741, In press. Download

A16. K. Bulcar, T. Dogan, S. Akça, M. Yüksel, M. Ayvacıklı, Y. Karabulut, N. Kucuk, A. Canimoglu, N. Can, M. Topaksu, Thermoluminescence behaviour of Sm3+ activated ZnB2O4 phosphors synthesized using low temperature chemical synthesis method, Nuclear Instruments and Methods In Physics Research Section B, Volume:428, 65-71, 1 August 2018, In press. Download

A17. M. Yüksel, T. Dogan, S. Balci-Yegen, S. Akça, Z.G. Portakal, N. Kucuk, M. Topaksu, Heating rate properties and kinetic parameters of thermoluminescence glow curves of La-doped zinc borate, Radiation Physics and Chemistry, Volume:151, 149-155, October 2018, In press. Download

 

Diğer İndekslerde Taranan Makaleler (EBSCO, ResearchBip, ESJI, CIF, Scientific Indexing Services, Google Scholar, vb.)

A18. M. Yüksel, Öğretim Yöntem-Tekniklerinin Kullanımına Etki Eden Faktörler, e-Journal of New World Sciences Academy www.newwsa.com (Uluslararası Hakemli e-Dergi), Cilt:3, Sayı:3, ss: 437-452, 2008. Download

A19. M. Yüksel, T. Dogan, M. Topaksu, Production and Testing of TL Dosimeters as an Ionizing Radiation Sensor, ICAT Rome Prooceding Book, ss: 298-301, 2016. Download

A20. M. Yüksel, E. Unsal, Development of Thermoluminescence Parameter Calculator Program, ICAT Rome Prooceding Book, ss: 100-104, 2016. Download

 

B) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

ULAKBİLİM, EBSCO, TR İndeks ve Google Scholar'da Taranan Makaleler

B1. M. Yüksel, Bilgisayar Kursiyerlerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Tarsus Halk Eğitim Merkezi Örneği, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi www.keg.aku.edu.tr (Journal of Theoretical Educational Science), Cilt:5, Sayı:2, ss: 223-236, 2012. Download

B2. M. Yüksel, Sodyum Sülfat Kristallerinin Beta Doz Yanıt Özelliklerinin Termolüminesans Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:17, ss: 56-65, 2017. Download

 

C) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda (kongre, sempozyum vb.) Sunulan ve Tam Metni ya da Özeti Konferans Bildiri Kitabında Yayınlananlar

C1. M. Yüksel, Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Kullandıkları Yöntem ve Teknikleri Şekillendiren Faktörler, Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İnönü Üniversitesi, S: 589, 2007. Download

C2. M. Yüksel, F. Dingil, T. Doğan, and T. Kaygısız, Beliefs of the Sciences Educators About Creativities, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress Book of Abstracts, Bodrum, S: 286, 2008. Download

C3. O. M. Ozkendir, M. Yuksel, B. Ozkurt, Perception Levels in Physics Education, Physics Teaching in Engineering Education (PTEE2009, www.ptee2009.eu), Institute of Physics, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland, September 10-12,2009. Download

C4. M. Yüksel, Işık Teorilerinin Kavranma Düzeylerinin Karşılaştırılması, Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Bodrum, S: 574, 2009. Download

C5. M. Yüksel, F. Dingil, ve T. Kaygısız, Isı ve Sıcaklık Konusunun Öğretimine Ayrılıp-Birleşme (Jigsaw) Tekniğinin Etkisi, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, S: 785-786, 2010. Download

C6. T. Kaygısız, M. Yüksel, ve F. Dingil, Ortaöğretimde Modern Fizik Öğretimi, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, S: 784, 2010. Download

C7. F. Dingil, M. Yüksel, ve T. Kaygısız, Fen ve Teknoloji Dersine ait Proje ve Performans Görevlerinin Analizi, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, S: 783, 2010. Download

C8. N. Küçük, A.H. Gözel, M. Topaksu, M. Yüksel, Determination of Thermoluminescence Kinetic Parameters of ZnB2O4:La Phosphors, International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, Book of Abstracts, Bursa, S: 218, 2014. Download

C9. M. Yüksel, M. Topaksu, T. Doğan ve Z. Yeğingil, Doğal Kuvars Mineralinin Termolüminesans (TL) Özelliklerine Tavlamanın Etkisi, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Bodrum, S: 466, 2014. Download

C10. T. Doğan, H. Toktamış, M. Yüksel, M. Topaksu, A.N. Yazıcı, Türkiye Orjinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Bodrum, S: 440, 2014. Download

C11. A. Özdemir, Z. Yeğingil, N. Nur, K. Kurt, M. Yüksel, T. Doğan, M. Topaksu, Mangan (Mn) Katkılı Lityumborat'ın (Li2B4O7:Mn) Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Termolüminesans Dozimetresi Olarak Kullanımı, 8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz8), Ankara, Türkiye, 27-29 Ağustos 2014, S: 86. Download

C12. N. Küçük, İ. Küçük, M. Yüksel, M. Topaksu, Thermoluminescence Characteristics of Zn(BO2)2:Ce+3 Under β-Ray Irradiation, 8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz8), Ankara, Türkiye, 27-29 Ağustos 2014, S: 58. Download

C13. T. Doğan, M. Yüksel, M. Topaksu, Z. Yeğingil, Tavlamanın Dozimetrik Tepeler Üzerine Etkisine Bir Örnek İspanya Metamorfik Kuvarsı, 8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz8), Ankara, Türkiye, 27-29 Ağustos 2014, S: 77. Download

C14. İ.S. Ünal, K. Kurt, M. Yüksel, Z. Yeğingil, A. Özdemir, Disprosyum Katkılı MgB4O7 Dozimetrik Malzemesinin Beta Doz Yanıtı, 8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz8), Ankara, Türkiye, 27-29 Ağustos 2014, S: 95. Download

C15. M. Yüksel, Z.G. Portakal, T. Dogan, M. Topaksu, A Preliminary Thermoluminescence Study of CaSO4, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2015), Osmaniye, Türkiye, 23-26 Nisan 2015, S: 62. Download

C16. T. Dogan, M. Yüksel, M. Topaksu, Optically Stimulated Luminescence (OSL) Properties of Oltu Stone, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2015), Osmaniye, Türkiye, 23-26 Nisan 2015, S: 119. Download

C17. M. Topaksu, N. Kucuk, M. Yüksel, T. Dogan, Effect of Heating Rate on Thermoluminescence of La-doped Zinc Borate, Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research Conference (RAD2015), Book of Abstracts, Volume:3, 143, June 2015.Download

C18. M. Yüksel, Z.G. Portakal, T. Dogan, M. Topaksu, E. Unsal, Thermoluminescence Glow Curve Properties of TLD-500 Dosimeter, Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research Conference (RAD2015), Book of Abstracts, Volume:3, 142, June 2015. Download

C19. M. Yüksel, Z. Yeğingil, M. Topaksu, T. Dogan, A.G. Özger Kavak, A. Özdemir, Dosimetric Characteristics of Anhydrous Borax, The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz9), Book of Abstracts, Antalya, Türkiye, 2-4 Eylül 2015, S:27. Download

C20. M. Topaksu, T. Karaman, M. Yüksel, T. Dogan, F. Karaoğlan, E. Şimşek, Investigation of Thermoluminescence Glow Peaks of Natural Apatite Crystal, The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz9), Book of Abstracts, Antalya, Türkiye, 2-4 Eylül 2015, S:61. Download

C21. T. Dogan, M. Yüksel, M. Topaksu, Determination of trap parameters using peak shape method in quartz, The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz9), Book of Abstracts, Antalya, Türkiye, 2-4 Eylül 2015, S:72. Download

C22. M.E. Sağsöz, M. Yüksel, Ö. Korkut, S. Aktaş, T. Doğan, M. Topaksu, R. Durak, Determination of linear attenuation coefficients of some dosimetric materials, International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP2016), Book of Abstracts, Erzurum, Türkiye, 25-27 Şubat 2016, S:288. Download

C23. M. Yüksel, E. Ünsal, T. Doğan, M. Topaksu, An Initial Study of Developing a TL Glow-Curve Deconvolution Application, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Book of Abstracts, Hatay, Türkiye, 28-30 Nisan 2016, S:128. Download

C24. M. Yüksel, M.E. Sağsöz, T. Doğan, M. Topaksu, R. Durak, Determination of TL Kinetic Parameters and Linear Attenuation Coefficient of Etibor-68, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Book of Abstracts, Hatay, Türkiye, 28-30 Nisan 2016, S:129. Download

C25. M. Kocakoç, M. Yüksel, T. Doğan, M. Topaksu, F.A. Uğur, Radioecological Analysis of Ünye Soil Samples, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Book of Abstracts, Hatay, Türkiye, 28-30 Nisan 2016, S:118. Download

C26. T. Doğan, M. Yüksel, M. Topaksu, Determination of Aragonite Kinetic Parameters Using CGCD, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Book of Abstracts, Hatay, Türkiye, 28-30 Nisan 2016, S:130. Download

C27. M. Topaksu, Ö.E. Bozdağ, T. Doğan, M. Yüksel, S. Akça, Z.G. Portakal, S. Balcı Yegen, O. Parlak, Preliminary Results on Dose Response of Serpantinite Mineral, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Book of Abstracts, Hatay, Türkiye, 28-30 Nisan 2016, S:131. Download

C28. M. Yüksel, Thermoluminescence Properties of Anhydrous Sodium Sulfate, Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research Conference (RAD2016), Book of Abstracts, Niş, Sırbistan, Volume:4, 182, May 2016. Download

C29. M. Yüksel, Z.G. Portakal, T. Doğan, M. Topaksu, Luminescence Study of Neodymium-Doped Calcium Sulfate, Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research Conference (RAD2016), Book of Abstracts, Niş, Sırbistan, Volume:4, 181, May 2016. Download

C30. M. Topaksu, M. Yüksel, T. Doğan, Determination of Natural Calcium Fluorite Trap Depths, Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research Conference (RAD2016), Book of Abstracts, Niş, Sırbistan, Volume:4, 187, May 2016. Download

C31. M. Yüksel, Türk Eğitim Sisteminde Radyasyon Eğitiminin Yeri ve Öğretmen Adaylarının Radyasyona Yaklaşımı, 3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Book of Abstracts, Atina, Yunanistan, 67, June 2016. Download

C32. M. Yüksel, T. Doğan, Z.G. Portakal, M. Topaksu, Synthesis and Thermoluminescence Characterization of CaSO4:Nd, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), Book of Abstracts, Adana, Türkiye, 23, September 2016. Download

C33. M. Yüksel, E. Ünsal, A New Software for Evaluating Thermoluminescence Glow Peaks, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), Book of Abstracts, Adana, Türkiye, 54, September 2016. Download

C34. M. Kocakoç, M. Yüksel, T. Doğan, M. Topaksu, F.A. Uğur, Radioecological Analysis of Samsun-Ordu Highway Soil Samples, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), Book of Abstracts, Adana, Türkiye, 59, September 2016. Download

C35. T. Karaman, M. Topaksu, M. Yüksel, T. Dogan, Dose Response of Apatite Mineral for Beta Doses, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), Book of Abstracts, Adana, Türkiye, 55, September 2016. Download

C36. T. Dogan, M. Yüksel, M. Topaksu, Calculation of Trap Parameters on Metamorphic Quartz, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), Book of Abstracts, Adana, Türkiye, 94, September 2016. Download

C37. M. Yüksel, Trap Depth Determination of Sodium Sulfate Crystals Using Different Methods, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Book of Abstracts, Bodrum, Muğla, Türkiye, 409, September 2016. Download

C38. M. Yüksel, Z. Yeğingil, T. Doğan, M. Topaksu, Beta Dose Response of Ag Doped-Sodium Tetra Borate, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Book of Abstracts, Bodrum, Muğla, Türkiye, 409, September 2016. Download

C39. M. Yüksel, T. Doğan, M. Topaksu, Z. Yeğingil, Thermoluminescence Dose Response Study of Unannealed Borax for High Doses, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Book of Abstracts, Bodrum, Muğla, Türkiye, 393, September 2016. Download

C40. M. Kocakoç, M. Topaksu, T. Doğan, M. Yüksel, Radioactivity investigation of samples of Unye Hill Yunus Emre, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts,Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:127. Download

C41. M. Kocakoç, T. Doğan, M. Topaksu, M. Yüksel, Radioecological analysis of Unye Curi beach and Golevi neighbourhood, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts,Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:128. Download

C42. M. Yüksel, Obtaining pure quartz from soil samples and calculation of its kinetic parameters using isothermal decay method, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts,Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:151. Download

C43. M. Yüksel, T. Doğan, M. Kocakoç, M. Topaksu, Preliminary study on natural radionuclide concentrations in some soil samples, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts,Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:118. Download

C44. T. Doğan, M. Topaksu, M. Yüksel, Calculations of natural radioactivity levels in soil samples from Çukurova University campus Turkey, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts,Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:119. Download

C45. M. Topaksu, T. Doğan, E. Bozdag, S. Akca, Z.G. Portakal, S. Balci-Yegen, O. Parlak, M. Yüksel, Preliminary results on dose response of serpentine mineral from Kızıldağ plateau in Karaisalı, Turkey, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts,Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:138. Download

C46. S. Balci-Yegen, Z.G. Portakal, S. Akca, M. Yüksel, T Dogan, E. Goren, F.A. Ugur, M. Topaksu, Measurements of radioactivity levels in soil samples from southeastern Anatolia region, Turkey, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts,Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:120. Download

C47. M. Yüksel, Y.Z. Halefoglu, M. Topaksu, Thermoluminescence characteristics of SrAl2O4:Dy phosphor prepared by the solution combustion method, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Book of Abstracts, Adana, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017, S:152. Download

C48. S. Akca, Z.G. Portakal, S. Balci-Yegen, M. Yüksel, T. Doğan, O. Parlak, M. Topaksu, The Effects of Annealing on the Thermoluminescence Glow Peaks of the Natural Muscovite Mineral, Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Book of Abstracts, Budva, Montenegro, 12-16 June 2017, S:264. Download

C49. S. Balci-Yegen, S. Akca, Z.G. Portakal, M. Yüksel, T. Doğan, O. Parlak, M. Topaksu, Thermoluminescence Dose Response Characteristics and Reusability Properties of Natural Muscovite Mineral, Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Book of Abstracts, Budva, Montenegro, 12-16 June 2017, S:180. Download

C50. M. Yüksel, T. Doğan, Z.G. Portakal, S. Balci-Yegen, S. Akca, M. Topaksu, A Preliminary Study of TL and OSL Traps for the Aragonite Mineral, Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Book of Abstracts, Budva, Montenegro, 12-16 June 2017, S:265. Download

C51. T. Doğan, M. Yüksel, Z.G. Portakal, S. Balci-Yegen, S. Akca, M. Topaksu, Calculation of Activation Energy Using VHR Method for Low Temperature Peak of Gypsum Mineral, Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Book of Abstracts, Budva, Montenegro, 12-16 June 2017, S:235. Download

C52. M. Topaksu, M. Yüksel, T. Doğan, T. Karaman, S. Balci-Yegen, S. Akca, Z.G. Portakal, Analysis of Thermoluminescence Kinetic Parameters of Apatite with CGCD Method, Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Book of Abstracts, Budva, Montenegro, 12-16 June 2017, S:266. Download

C53. Z.G. Portakal, M. Yüksel, T. Doğan, S. Balci-Yegen, S. Akca, E. Goren, F.A. Ugur, M. Topaksu, Determination of Gamma-Emitting Radionuclides in Pistachio Samples from Southeastern Anatolia Region Turkey, Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Book of Abstracts, Budva, Montenegro, 12-16 June 2017, S:416. Download

C54. M. Yüksel, Theoretical Study on Heating Rate Effect Using Simulated Thermoluminescence Glow Peaks, 5th Annual International Conference on Physics, Abstract Book, Athens, Greece, 17-20 July 2017, S:36. Download

C55. M. Yüksel, Thermoluminescence and Dosimetric Characteristics Study of Quartz Samples From Seyhan Dam Lake Terraces, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Book of Abstracts, Bodrum, Muğla, Türkiye, 6-10 September 2017, S:718. Download

C56. S. Balci-Yegen, M. Yüksel, N. Kucuk, Y. Karabulut, M. Ayvacıklı, N. Can, M. Topaksu, Thermoluminescence heating rate behaviour of Zn(BO2)2:0.05Dy3+, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2018), Abstract Book, Akdeniz University, Antalya, Turkey, 20-22 April 2018, S:129. Download

 

D) Ulusal Bilimsel Toplantılarda (kongre, sempozyum vb.) Sunulan ve Tam Metni ya da Özeti Konferans Bildiri Kitabında Yayınlananlar

D1. M. Yüksel, M. Topaksu, A. N. Yazıcı, Z. Yeğingil and T. Doğan, Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi, Lüminesans Dozimetri 2 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ2), Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü, Manisa, 2008. Download

D2. M. Yüksel ve Z. Yeğingil, AAPM'nin TG-51 Klinik Referans Dozimetri Protokolü ve Uygulamaları, Lüminesans Dozimetri 4 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ4), Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, LUMIDOZ IV Bildiri Özetleri Kitabı, Gaziantep, S: 26, 2010. Download

D3. R. Akkaya, M. Topaksu, M. Yüksel, T. Doğan, Y. Topak ve Z. Yeğingil, Doğal Kuvars Mineralinin Termolüminesans (TL) Özellikleri ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi, Lüminesans Dozimetri 4 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ4), Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, LUMIDOZ IV Bildiri Özetleri Kitabı, Gaziantep, S: 13, 2010. Download

D4. M. Gülmen, Z. Yeğingil, M. Yüksel, N. Sarıgül, Z.G. Portakal, A.K. Gürlek, LiF:Mg,Ti (TLD-100) Dozimetresinin Kalibrasyonu ve Doz-Enerji Cevabı, Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin Üniversitesi, Fizik Bölümü, LUMIDOZ V Bildiri Özetleri Kitabı, Mersin, S: 25, 2011. Download

D5. N. Sarıgül, Z. Yeğingil, M. Gülmen, M. Yüksel,Z.G. Portakal, A.K. Gürlek, Tüm Vücut Işınlaması ve Dozimetrik Hesaplamalara Genel Bakış, Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin Üniversitesi, Fizik Bölümü, LUMIDOZ V Bildiri Özetleri Kitabı, Mersin, S: 19, 2011. Download

D6. Z.G. Portakal, Z. Yeğingil, M. Gülmen, N. Sarıgül, M. Yüksel, Radyasyonun Kanser Oluşumu ve Kanser Tedavisi Üzerindeki Etkileri, Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin Üniversitesi, Fizik Bölümü, LUMIDOZ V Bildiri Özetleri Kitabı, Mersin, S: 45, 2011. Download

D7. M. Yüksel,E. Ünsal, Mathematica Yazılımı Kullanılarak Benzetimi Yapılan Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerinin TL Kinetiklerinin Hesaplanması, Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, LUMIDOZ-7 Bildiri Özetleri Kitabı, Eğirdir-Isparta, S: 31, 2013. Download

D8. M. Yüksel,M. Topaksu, Z. Yeğingil, K. Kurt, T. Doğan, N. Nur, Z.G. Portakal, Türkiye ve İspanya Kaynaklı Metamorfik Kuvarsların Beta Doz Yanıtlarının Karşılaştırılması, Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, LUMIDOZ-7 Bildiri Özetleri Kitabı, Eğirdir-Isparta, S: 44, 2013. Download

D9. Z.G. Portakal, Z. Yeğingil, M. Yüksel,Radyoterapide Kullanılan EBT3 Gafkromik Filmlerin Dozimetrik Karakterizasyonu, Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, LUMIDOZ-7 Bildiri Özetleri Kitabı, Eğirdir-Isparta, S: 51, 2013. Download

D10. M. Yüksel, T. Dogan, M. Topaksu, Lüminesans Özellik Gösteren Dozimetrik Malzemelerin Üretimi Sanayisinin Geliştirilmesi ve Karşılaşılan Problemler, 1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi, Ankara, Türkiye, 19-21 Kasım 2015, S:35. Download

 

E) Tezler

E1. M. Yüksel, Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2008. Download

E2. M. Yüksel, Doğal ve Katkılanmış Bor Minerallerinin Dozimetre Geliştirmek Amacıyla Termolüminesans (TL) Yöntemi Kullanılarak Çalışılması, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana, 2013. Download

 

F) Seminerler

F1. M. Yüksel, Radyasyon ve Radyasyondan Korunma, Tarsus Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Halka Açık Bilgilendirme Seminer Faaliyetleri, Tarsus, Mersin, 2011. Download

F2. M. Yüksel, Radyasyon ve Radyasyondan Korunma, Tarsus Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Gülek Beldesi Seminer Faaliyetleri, Gülek, Tarsus, Mersin, 2011. Download

F3. M. Yüksel, Bor Mineralinin Dozimetrik Özelliklerinin Çalışılması, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı Seminerleri, Adana, 2012. Download

 

G) Hakemlikler

G1. Applied Radiation and Isotopes, (SCI), 2 sayıda, 2017, 2018.

G2. Chemical Engineering Communications, (SCI), 1 sayıda, 2017.

G3. Journal of Non-Crystalline Solids, (SCI), 2 sayıda, 2016, 2017.

G4. Spectroscopy Letters, (SCI), 1 sayıda, 2015.

G5. Loire Valley Institute for Advanced Studies (LE STUDIUM), Proje Hakemliği, 2018

G6. International Advanced Researches and Engineering Journal (IAREJ), 1 sayıda, 2018

G7. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), (ESCI), 6 sayıda, 2014, 2015, 2016, 2017.

G8. Cukurova University Faculty of Education Journal, 1 sayıda, 2012

G9. e-Journal of New World Sciences Academy, 2 sayıda, 2008, 2009.

G10. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 sayıda, 2014.

G11. NWSA Academic Journals Education Sciences, 1 sayıda, 2015.

G12. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi), 1 sayıda, 2016.

 

H) Projeler

Proje Yöneticisi Olduğu Projeler

H1. FBA-2015-4478: Tarsus İlçesinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi ve İzo-radyoaktivite Haritasının Çıkarılması (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Proje Yöneticisi, Bütçe: 18000 TL, Devam Ediyor.

H2. FBA-2015-5143: Lüminesans Eğrilerinin Analizi İçin Kullanılan Bilgisayarla Işıma Eğrisi Ayrıştırma Programının Yazılması ve Geliştirilmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Proje Yöneticisi, Bütçe: 26000 TL, Proje Tamamlandı.

H3. FBA-2014-1931: Nadir Toprak Elementi (NTE) Katkılanmış Kalsiyum Sülfat (CaSO4) Üretimi ve Dozimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Proje Yöneticisi, Bütçe: 15000 TL, Proje Tamamlandı.

 

Araştırmacı Olduğu Projeler

H4. FBA-2017-9055: Seyhan Nehri Eski Taraçalarının OSL Yöntemi ile Tarihlendirilmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Araştırmacı, Bütçe: 20000 TL, Devam Ediyor.

H5. FBA-2016-4610: Muskovit Mineralinin Termolüminesans(TL) Özelliklerinin İncelenmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Araştırmacı, Bütçe: 56000 TL, Devam Ediyor.

H6. FBA-2015-4953: Türkiyenin Kuzeydoğu Akdeniz (Mersin ve İskenderun) Sahillerinde Bulunan Bazı Makroalg Türlerinin Doğal Radyoaktivite ve Ağır Metal Konsantrasyonlarının Ölçülmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Araştırmacı, Bütçe: 12000 TL, Devam Ediyor.

H7. FDK-2014-1995: Doğal Apatit Mineralinin Termolüminesans (TL), Optiksel Uyarılmayla Lüminesans (OSL) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemleriyle İncelenmesi (Doktora Projesi, DKT), Araştırmacı, Bütçe: 18000 TL, Devam Ediyor.

H8. FDK-2017-7905: Samaryum ve Tulyum Katkılı Çinko Borat Fosforlarının Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Termolüminesans Dozimetresi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Doktora Projesi, DKT), Araştırmacı, Bütçe: 14000 TL, Devam Ediyor.

H9. FYL-2015-4609: Serpantinit Mineralinin Karakterizasyonu ve Lüminesans Özellikleri (Yüksek Lisans Projesi, YLT), Araştırmacı, Bütçe: 10500 TL, Devam Ediyor.

H10. FBA-2018-10828: Dolomit Mineralinin Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Araştırmacı, Bütçe: 12000 TL, Devam Ediyor.

H11. FDK-2016-6178: Silisyumca Zengin Minerallerin Lüminesans Özelliklerinin Belirlenmesi (Doktora Projesi, DKT), Araştırmacı, Bütçe: 21000 TL, Devam Ediyor.

H12. FAY-2015-4735: Termolüminesans ve Optik Uyarmalı Lüminesans (TL/OSL) Yöntemlerine Dayalı Bir Tarihlendirme Laboratuvarı Kurulması (Araştırma Altyapı Projesi), Araştırmacı, Bütçe: 282000 TL, Proje Tamamlandı.

H13. FBA-2015-3986: Ünye İlçesi ve Çevresinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Araştırmacı, Bütçe: 12000 TL, Proje Tamamlandı.

H14. FBA-2015-3649: Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Toprak ve Fıstık Örneklerinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi (Bireysel Araştırma Projesi, BRP), Araştırmacı, Bütçe: 15000 TL, Proje Tamamlandı.

H15. 2013.Ç0383: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN): Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Geliştirilmesi, Doktora Sonrası Araştırmacı, Bütçe: 115000 TL, Proje Tamamlandı.

H16. FEF2013KAP1: Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Geliştirilmesi, Araştırmacı, Bütçe: 22600 TL, Proje Tamamlandı.

H17. FEF2007YL14: Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi, Araştırmacı, Bütçe: 2500 TL, Proje Tamamlandı.

H18. FEF2009D22: Doğal ve Katkılanmış Bor Mineralinin Dozimetrik Özelliklerinin Termolüminesans (TL) Yöntemi Kullanılarak Çalışılması ve Bir Dozimetre Geliştirilmesi, Araştırmacı, Bütçe: 7500 TL, Proje Tamamlandı.

H19. İMYO2012BAP3: Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi, Araştırmacı, Bütçe: 13500 TL, Proje Tamamlandı.

 

 

Güncelleme: 06 Temmuz 2018